מאַנדלברויט
"mandelbrot"
almond bread
pain aux amandes

to eat - manger עסן

ייִדיש English français
עסנוואַרג food la nourriture
כּשר "kosher, kashrut" "cacherouth"
וועגעטאַריער vegetarian végétarien
מאָלצײַט meal le repas
פֿרישטיק breakfast le petit-déjeuner
מיטאָג lunch le déjeuner
וועטשערע dinner, supper le dîner, souper
הונגער hunger la faim
דאָרשט thirst la soif

ייִדיש English français
טאָפּ
טעפל
casserole

pot
"
סקאָװראָדע frying pan la poêle
סערוועטקע napkin la serviette (de table)
טעלער plate l'assiette
לעפֿל spoon la cuillère
גאָפּל fork la fourchette
מעסער knife le couteau
פֿלאַש / פֿלעשער bottle(s) bouteille(s)
גלאָז / גלעזער glass(es) verre(s)
כּוס cup la tasse
שיסל bowl le bol


to drink - boire טרינקען

ייִדיש English français
זופּ soup la soupe
וואַסער water l'eau
ווײַן wine le vin
ביר beer la bière
אַלקאָהאָל alcohol l'alcool
זאַפֿט
מאַראַנצן - זאַפֿט
(fruit) juice

orange juice
le jus (de fruit)

le jus d'orange
לימענאַד lemonade la limonade
טיי
טשײַניק
tea

tea-pot
le thé

la théière
קאַקאַו cocoa le cacao
שאָקאָלאַד chocolate le chocolat
קאַווע
קאַװעניק
coffee

coffee-pot
le café

la cafetière
מילעך milk le lait


ייִדיש English français
יאָגורט yoghurt le yaourt
קעז cheese le fromage
פּוטער butter le beurre
בוימל oil l'huile
עסיק vinegar le vinaigre
געווירצן spices les épices
בשֹמים cloves les clous de girofle
מושקאַט nutmeg & mace la noix de muscade
פֿעפֿער pepper le poivre
זאַלץ salt le sel
איי / ער egg(s) œuf(s)
מעל flour la farine
לאָקשן noodles
pasta
les nouilles
les pâtes
קאנאפקא
סענדוויטש
sandwich "
ברויט
מצה
bread

"matzah"
le pain

le pain azyme


dessert לעצטע פורציע

ייִדיש English français
מאַנדלברויט "mandelbrot" le pain aux amandes
חלה "halla" [la brioche tressée]
בלינצע thin pancake with cheese le "blini" au fromage
שטרודל "shtroudl" [cake with fruits] [le gâteau au fruits]
טערטל pie, tart la tarte
לעקעך cake le gâteau
האָניק - לעקעך honey cake [le pain d'épices]
האָניק honey le miel
צוקער sugar le sucre
וואַרעניע jam la confiture
קרעם cream la crème
אײַזקרעם
לודי
ice-cream la crème glacée
חשבון bill l'additionbagel - "beygl" בײגל