געוגראפיע
geography - la géographie

ייִדיש English français
פֿאָן flag le drapeau
לאַנד / לענדער country / countries pays
שטאָט / שטעט city / cities ville(s)
הױפּטשטאָט capital (city) la capitale
ירושלים Jerusalem Jérusalem
ישׂראל
ישׂראלדיק
Israel

Israeli
Israël

israëlien
פּאַלעסטינער Palestinian palestinien
גרענעצן borders, frontiers les frontières
רוסלאַנד Russia la Russie
אייראָפּע Europe "
פּוילן Poland la Pologne
פֿראַנקרײַך France "
פראַנצויזיש French (language) le français
שפּראַך language la langue
פּאַריז Paris "
גוי "gentile"  [not jew] "gentil, goy"  [non juif]


direction - צייט

ייִדיש English français
צפֿון North le Nord
דרום South le Sud
מיזרח East l'Est
מערבֿ West l'Ouest
קאָמפּאַס compass la boussole
מאַפּע map la carte


location - lieu(x)
אָרט / ערטער

ייִדיש English français
אויף on sur
אונטער under sous
אויבן up en haut
אונטן down en bas
רעכטס right droite
לינקס left gauche
צענטער center centre
אין in dans
אַרויס out hors
דאָ
אַהער
here ici

vers ici
דאָרט
אַהין
there

vers là-bas
נאָענט near près, proche
ווײַט far loin, lointain