חודש khoydesh / khadoshem חדשים
les mois - month(s)

français English ייִדיש
janvier January Yanuar יאַנואַר
février February Februar פֿעברואַר
mars March Marts מאַרץ
avril April " אַפּריל
mai May " מײַ
juin June Yuni יוני
juillet July Yuni יולי
août August oygust אױגוסט
septembre September " סעפּטעמבער
octobre October Oktober אָקטאָבער
novembre November " נאָװעמבער
décembre December Detsember דעצעמבער


צײַטן פֿון יאָר
les saisons - seasons

français English ייִדיש
le printemps Spring פֿרילינג
l'été Summer זומער
l'automne Autumn, (Fall) האַרבסט
l'hiver Winter ווינטער